Edocs warning: syntax is wrong. - You missed the "path" parameter
Please read the documentation.

Grypa szczepisz czy ryzykujesz-kopia

  

Więcej informacji na stronie GIS - Grypa szczepisz czy ryzykujesz?   


 


 

 

 

Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”

Porady/bezpieczeństwo pożarowe w domu.

Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”.


 

 

 

Grypa szczepisz czy ryzykujesz?

  

Więcej informacji na stronie GIS - Grypa szczepisz czy ryzykujesz?  


 

  

OGÓLNOPOLSKIE BADANIA OBCIĄŻENIA UCZNIÓW CIĘŻAREM TORNISTRÓW

 

 


  

BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu "ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV"

Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny zapraszają  pracowników sektora usług pozamedycznych FRYZJERÓW, KOSMETYCZKI I TATUAŻYSTÓW  na  BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”.

Kliknij: Bezpłatne szkolenia w ramach projektu: „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”

Link: http://szkoleniehcv.pzh.gov.pl


 

KAMPANIA SZCZEPIENIA "Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!"


27 maja br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku nie pracuje

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r., piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. Wobec powyższego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku nie będzie czynna. 
W zamian PSSE w Przeworsku będzie otwarta w sobotę 4 czerwca, w godz. 7.30-15.05.
 
 
Ryszard Trelka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku 

Fotorelacja ŚDZ w Przeworsku, sala MOK, 22-04-2016 r.

 

 

Komunikat z dnia 11.04.2016 r. dotyczący jakości wody do kąpieli na basenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku       


Komunikat z dnia 5.02.2016 r. dotyczący braku przydatności wody do kąpieli na basenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku

Czytaj więcej: Komunikat z dnia 5.02.2016 r. dotyczący braku przydatności wody do kąpieli na basenie przy Szkole...

Wiosna na placu zabaw

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku przypomina dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych oraz administratorom osiedli o konieczności sprawdzenia stanu sanitarno-technicznego sprzętu zabawowego na placach zabaw oraz wymiany piasku w piaskownicach.

        Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570) oraz z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008).

       Zabawa w piasku jest jednym z ulubionych zajęć dzieci, dlatego nie można bagatelizować problemu, jakim są brudne piaskownice. Należy pamiętać, iż w zanieczyszczonym piasku mogą znajdować się liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i pasożyty, będące źródłem groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych m. in. salmonellozy, grzybic skóry i paznokci, toksokarozy, toksoplazmozy. Aby zminimalizować zagrożenie wystąpienia tych chorób u najmłodszych dzieci należy wymieniać piasek w piaskownicach bezwzględnie w okresie wiosennym i przynajmniej raz w sezonie letnim. Nie mniej istotny dla bezpieczeństwa dzieci jest także stan techniczny piaskownic, dlatego przed rozpoczęciem sezonu należy przeprowadzić stosowne przeglądy i konserwacje. Zaleca się również ochronę piaskownic w postaci odpowiedniego ogrodzenia oraz osłon chroniących przed zwierzętami.

         Na terenie, w którym zlokalizowana jest piaskownica powinna być widoczna informacja o zakazie wprowadzania na teren placu zabaw zwierząt. Natomiast rodzice i opiekunowie dzieci bawiących się w piaskownicach, powinni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie podstawowych zasad higieny tj. staranne mycie rąk i twarzy dziecka po zakończonej zabawie oraz nie spożywanie przez dziecko posiłków bądź napojów podczas zabawy w piaskownicy.
      Stan techniczny piaskownic oraz czystość piasku będą sprawdzane w trakcie kontroli prowadzonych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku.


ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2016 r. - CUKRZYCA_edocs

 

Informacja dla rolników

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku  informuje, iż zgodnie z art. 18 ust.2 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L31 z 01.02.2002 r. str. 1 z późn. zm.) - Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz powinny móc zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy, paszę, zwierzę hodowlane lub substancję przeznaczoną do dodania do żywności lub pasz, bądź którą można do nich dodać. W tym celu podmioty te powinny utworzyć systemy i procedury umożliwiające przekazanie takich informacji na żądanie właściwych władz. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku informuje, iż rolnicy  prowadzący  produkcję pierwotną zgodnie z treścią art. 61, art. 63 ust. 2 pkt 12, ust. 3, art. 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) – podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną – rozumianą jako produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, obejmującą miedzy innymi: produkcję, uprawy, zbiory produktów roślinnych takich jak zboża, warzywa, owoce, grzyby, oraz zbieranie runa leśnego - zobowiązane są do złożenia w siedzibie właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  Formularze wniosków o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępne są w biurze PSSE w Przeworsku oraz na naszej stronie www lub w zakładce Druki do pobrania -> Sekcja Żywności i Żywienia.


 

Grypa A/H1N1

Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych:

  • Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie

      ponadto:

  • przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
  • poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż   warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
  • jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,
  • w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
  • unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,
  • unikaj masowych zgromadzeń,
  • zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.


Komunikat z dnia 5.02.2016 r. dotyczący braku przydatności wody do kąpieli na basenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku